SUB-Fighter 15k

SUBfighter 15k til Nordlaks

Bedriften Nordlaks i Stokmarknes har kjøpt en SUBfighter 15k ROV av Sperre AS.

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern. Hovedvirksomheten er produksjon, foredling og salg av laks og regnbueørret. Selskapet har kontroll på hele verdikjeden, fra stamfisk, rogn, smolt, matfisk og produksjon av ferdige produkter, til distribusjon og salg. Det aller meste av produksjonen eksporteres, og selskapet distribuerer laks og ørret over hele verden.

I tillegg til en SUBfighter 15k har Nordlaks også bestilt vinsj og kontrollcontainer av oss. Leveransen skjer etter sommeren.
Vi er stolte og glade for at det spennende selskapet med base på Stokmarknes valgte oss som leverandør. Vi får stadig flere kunder i Nord-Norge, noe som betyr mye for oss. Det skjer mye spennende nord i landet vårt, og det å få være med på dette som leverandør er veldig verdifullt for Sperre AS.