Møt oss på Nor-Fishing i Trondheim

Sperre AS deltar på Nor-Fishing-messen i Trondheim i august. Vi har hatt stor nytte av å delta på Nor-Fishing tidligere, og det er derfor selvsagt for oss å være med også i år.

Nor-Fishing har vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen siden 1960, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning, og vi i Sperre ønsker naturlig nok å bidra til dette. På messen vil vi lansere en nyhet, som vi gleder oss til å vise frem.

Under Nor-Fishing arrangeres en rekke seminarer, foredrag og debatter. På Nor-Fishing 2016 vil det bli satt spesielt fokus på hvordan norsk fiskeriteknologi og -forvaltning kan anvendes i andre land. Messen arrangeres i dagene 16. til 19. august, og vi i Sperre AS ser fram til å møte både gamle og potensielle kunder.