Mange bestillinger

Det kommer stadig bestillinger på våre produkter, noe vi selvsagt er veldig glade for.

Alt tyder på at 2015 vil bli et nytt, godt år for oss i Sperre AS. Mange eksisterende kunder kjøper mer utstyr av oss, samtidig som vi får stadig flere nye kunder. Bestillingene kommer både fra utlandet og fra norske bedrifter. Og det er ulike bransjer som ønsker våre produkter.

En av de nye kundene våre er Kvarøy fiskeoppdrett, som holder til på Helgelandskysten i Nordland. De eksporterer nesten all oppdrettsfisken sin til USA, noe som er ganske spesielt. Bedriften var også en av de første som startet med fiskeoppdrett her i landet. Allerede i 1976 startet bedriften opp med oppdrett av fisk på nordlandskysten.

Kvarøy fiskeoppdrett har bestilt en Sub Fighter 4500, pluss vinsj og annet standardutstyr av oss. Dette skal plasseres på en ny båt som også er under produksjon. Vi takker for bestillingen og ønsker Kvarøy fiskeoppdrett lykke til med den videre satsingen.