Fjernstyrt vaskerigg – Flying Net Cleaner 8

Flying Net Cleaner 8 (FNC8) er en kraftig, fjernstyrt ROV notvasker som er enkel å operere. Den kan styres både mobilt og fra kontrollrommet. Det unike med den nye vaskeriggen er at den «svømmer» langs notlinet i merden og vasker med høytrykks sjøvann. Det er ikke noe som griper inn i nota og kan skade og rive hull i denne. Faren for rømming reduseres dermed betydelig. FNC8 er utviklet og produseres av Sperre AS og markedsføres av Akvagroup. Les mer på Akvagroups hjemmeside.