Bemannet ubåt til Sperre AS og Notodden

Vi har mottat en bemannet ubåt som etter det vi kjenner til er den eneste i sitt slag for kommersielt bruk i Nordsjøbassenget og Skandinavia.

Sperre AS skal ferdigstille Submarinen og den skal benyttes i forbindelse med inspeksjon av utstyr på dypvannstestområde i Heddalsvannet, samt for eventer og andre formål. Vi ser også for oss at Submarine og ROV-system kan benyttes for å ”tenne ungdom” for å søke seg til marine yrker, eller olje- og gass-sektoren.

Det er opprettet et eget selskap som skal eie og drifte Submarine, navnet på selskapet er Sperre Submarine AS.
Ubåten er mobil og kan flyttes til andre farvann, men vil ha base i Telemark Teknologipark på Notodden.